Ingfrid Breie Nyhus / About

Ingfrid Breie Nyhus (b 1978) performs folk music, classical and contemporary music at the piano.

She grew up in a folk music family, first of all with the pols tradition from her father Sven Nyhus. She made classical piano soloist studies in Norway, Finland and Germany, and has since worked with classical and contemporary solo and chamber music, with several commissions and cooperations with composers.

Critics early described her as ”a virtuoso of timbre”, with “luscious touch and rich nuances”, being among the new generation of pianists “who really have something on their heart».

She has received several prizes for her performances and recordings, such as The Norwegian Soloist Prize 2005.  The recording ‘Grieg Peasant Dances op.72’ was nominated for the Norwegian Grammy Spellemannprisen and awarded “Record of the Year” by the Great Britain Grieg Society in 2007. The album “Hardanger Fiddle in Art Music” was nominated for the Norwegian Grammy 2016, and the album “Slåttepiano” was nominated for the Norwegian folk music award Folkelarmprisen 2016.

She has performed at festivals and concert series such as the Bergen International Festival, Risør Chamber Music Festival, the Ultima Festival, Nordlys Festival, Vestfold Festval, Ilios Festival, Grønland Chamber Music Festival, Avgarde, Beberseen Soireen, Schwetzinger Festspiele, Sandvika Master Series, Arctic Arts Festival, Horten Chamber Music Festival, and more, and she has appeared as soloist with orchestras such as the Oslo Philharmonic Orchestra, The Norwegian Radio Orchestra, Trondheim Soloists, Trondheim Symphony Orchestra, Kristiansand Symphony Orchestra.

Ingfrid Breie Nyhus has worked as artistic researcher at the Norwegian Academy of Music/the Norwegian Artistic Research Programme, her project being “A Play with Traditions, interpreting and performing between folk and pianism”. She has been artistic director of the Winter Chamber Music Festival in Røros 2015-2017, and she runs the record label LabLabel. She is Deputy Director of CEMPE at the Norwegian Academy of Music 2018-2023.

 

Ingfrid Breie Nyhus (f 1978) spiller folkemusikk, klassisk og samtidsmusikk på piano.

Hun vokste opp i en folkemusikkfamilie, først og fremst med polstradisjonen fra far Sven Nyhus. Hun gjorde klassiske klaverstudier i Norge, Finland og Tyskland, og har siden arbeidet med klassisk og kontemporær solo- og kammermusikk, deriblant mange komponistsamarbeider og urfremføringer.

Kritikerne beskrev henne tidlig som “en klangvirtuos”, med “saftig anslag og rike nyanser”, blant den nye generasjonen pianister “som virkelig har noe på hjertet”.

Hun har mottatt en rekke priser for sine fremførelser og innspillinger, som den Norske Solistpris i 2005. Innspillingen ‘Griegslåttene op.72’ ble nominert til Spellemannprisen innen klassisk musikk, og utnevnt til “Record of the year” av Great Britain Grieg Society i 2007. Platen “Hardanger Fiddle in Art Music” ble nominert til Spellemannsprisen i klassisk musikk 2016, og platen “Slåttepiano” ble nominert til Folkelarmprisen 2016.

Hun har gjestet festivaler og konsertserier som Festspillene i Bergen, Risør Kammermusikkfest, Ultima-Festivalen, Nordlysfestivalen, Vestfoldfestspillene, Ilios-festivalen, Grønland Kammermusikkfestival, Avgarde, Beberseen Soireen, Schwetzinger Festspiele, Sandvika Master Series, Festspillene i Nord-Norge, Horten Kammermusikkfest, m.m, og hun har vært solist med orkestre som Oslo-Filharmonien, Kringkastingsorkesteret, Trondheimsolistene, Trondheim Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester.

Ingfrid Breie Nyhus har vært stipendiat i kunstnerisk forskning ved Norges musikkhøgskole/Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, med prosjektet “Tradisjoner på spill, mellom slåtter og pianisme”. Hun har vært kunstnerisk leder for kammermusikkfestivalen Vinterfestspill i Bergstaden 2015-2017, og driver plateselskapet LabLabel. Hun er nestleder i CEMPE ved Norges musikkhøgskole 2018-2023.

 

 

 

IngfridNR6BW (47)